Kućni red

Da bismo vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume molimo vas da se upoznate s kućnim redom. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njime upoznati i saglasni, te da ćete ga se u potpunosti pridržavati.

Prilikom dolaska u hotel predstavite se imenom kao nosilac rezervacije. Na recepciji predajte lična dokumenta svih gostiju vašeg apartmana zbog prijave.

Troškove zakupa smještaja plaćate lično u hotelu. Sve ostale posebne usluge naručene ili korištene tokom boravka kao što su troškovi telefona, mini-bara i slično, plaćate zasebno, bez obzira na ukupan iznos troškova boravka iskazan u vaučeru. Hotel će od ukupnog iznosa računa oduzeti iznos uplaćene akontacije. Obavezno sačuvajte dokaz o uplati akontacije.

Osoblje hotela nema pravo bez najave i dopuštenja gosta ulaziti u iznajmljeni stan ili sobu, niti dirati i koristiti osobnu imovinu gosta. Osoblje hotela može ući u apartman bez prisutnosti gosta samo u slučajevima kada je isti potrebno očistiti i donijeti čistu posteljinu, kada ima opravdanu sumnju da apartmanu ili imovini gosta prijeti opasnost, te kada opravdano sumnja na grubo kršenje pravila kućnog reda.

Hotel vam stoji na usluzi za sve informacije i pomoć. Ukoliko imate primjedbe na kvalitet smještaja ili neispravan odnos osoblja hotela ne ustručavajte se da nam ih iznesete ili upišete u knjigu žalbi u na recepciji.
Vrijedne lične stvari, novac i ostale dragocjenosti ostavite u sefu apartmana ili u hotelskom sefu za koji je odgovoran recepcioner. U protivnom hotel nije odgovoran za njihov eventualni nestanak.

Kućni ljubimce nije dozvoljeno uvoditi u apartmane i hotel.

Nije dopušteno unositi u apartman ili hotel lako zapaljive i eksplozivne tvari i tvari s jakim ili neugodnim mirisom.

Nadalje, u apartman nije dozvoljeno unositi nikakve električne uredjaje (kuvala, hladnjaci i sl.), osim aparata za ličnu higijenu (brijači aparat, četkice za zube i fen za kosu), ličnu zabavu (laptop, tablet, prenosne konzole za igranje i muzički plejeri) i mobilnih telefona.

Od 21:00 do 7:00 časova je vrijeme noćnog mira. Molimo svakog gosta da u tom periodu bude pažljiv te da ne izaziva buku koja može smetati ostalim gostima.

Molimo vas da čuvate iznajmljeni apartman, da isključite električne uredjaje i zatvorite slavine pri odlasku.
Gubitak ključa-karticaodmah prijavite na recepciji. Gubitak kljuca se naplaćuje 10 eura.

Sobni inventar (jastuke, deke, ručnike i sl.) nije dozvoljeno iznositi izvan hotela.

Zabranjeno je u apartman dovoditi osobe koje nisu korisnici apartmana. Smještajem hotela smiju se koristiti samo one osobe koje su uredno registrirane na recepciji. Ukoliko budu pronađene osobe koje nisu registrirane ili nisu najavljene prilikom rezervacije, hotel i agencija imaju puno pravo otkaza smještaja.

Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini morat će nadoknaditi puni iznos nastale štete. Na dan odlaska gost je obavezan dopustiti osoblju hotela da uz njegovo prisustvo pregleda sve prostorije i kućne aparate. Sva počinjena šteta koja nije prijavljena potraživat će se naknadno od gosta sudskim putem.
Molimo vas da na dan odlaska napustite smještaj do 10:00 sati, kako bi on bio očišćen i pripremljen za druge goste. Uz prethodnu najavu, sobu možete zadržati do 14.00 sati uz doplatu od 50% dnevne cijene, ili nakon 14:00 sati uz plaćanje pune cijene dnevnog najma.

Apartman ste obavezni ostaviti u stanju u kojem ste ga i zatekli na dolasku.
Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda bezuvjetno će se otkazati smještaj.
U slučaju otkaza smještaja od strane hotela ili agencije zbog povrede pravila kućnog reda gostu će biti naplaćen cjelokupni iznos rezerviranog razdoblja.

Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat s kućnim redom i da pristaje na obaveze i uslove ovdje istaknute. Svi sporovi koji se ne mogu interno riješiti s hotelom ili agencijom biti će riješeni intervencijom policije ili suda u Budvi. Ukoliko gost ne prihvaća ove odredbe obavezan je napustiti smještaj. Sve reklamacije uzimaju se u obzir samo ako su prijavljene za vrijeme boravka u hotelu. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Želimo vam prijatan boravak.
Villa M Palace