Opšti uslovi

Ukoliko broj osoba u sobi prevazilazi maksimalan kapacitet sobe, važe sledeći uslovi: